Μπορείς να έχεις επίγνωση των εμπειριών σου χωρίς να ταυτίζεσαι

Με τις σκέψεις σου μπορείς να έχεις την ίδια σχέση που έχει μια οθόνη με τις εικόνες που εμφανίζονται μέσα της.

Αν και η οθόνη είναι σχεδόν ένα με τις εικόνες, παραμένει πάντα ανεξάρτητη. Οι εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά η οθόνη παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.

Εσύ είσαι σαν την οθόνη. Μπορείς να έχεις επίγνωση των εμπειριών σου, μεταξύ αυτών και των σκέψεων που έρχονται και φεύγουν, χωρίς ποτέ να ταυτίζεσαι μ' αυτές.

*Από μαγνητοσκοπημένη ομιλία του Ρούπερτ Σπάιρα