Μούτζι: Βρες μέσα σου το χώρο της μη προσπάθειας

Πρέπει να βρεις μέσα σου το χώρο εκείνο
όπου δεν υπάρχει ο νους,
ούτε η προσπάθεια.

Αλλά μην προσπαθήσεις να τον βρεις
χρησιμοποιώντας τον νου.

Ο νους από μόνος του εμπεριέχει προσπάθεια.
Θα προσπαθήσει να "κάνει" την μη προσπάθεια
και να "γίνει" ο κανένας.
Αυτό από μόνο του απαιτεί πολλή προσπάθεια
και, για την ακρίβεια, είναι αδύνατο να συμβεί.

Η προσπάθεια, καθώς και αυτός που προσπαθεί,
είναι και τα δύο παρατηρούμενα
μέσα στο χώρο της μη προσπάθειας.

Σ' αυτό το χώρο, Είσαι.

Παρατήρησε, γνώρισε και επιβεβαίωσε το εξής:
είμαι αυτό που είναι συνώνυμο της μη προσπάθειας.

~Μούτζι

*Μετάφραση: Ν. Μπάτρας