Βρες μέσα σου το χώρο της μη προσπάθειας

Πρέπει να βρεις μέσα σου το χώρο εκείνο όπου δεν υπάρχει ο νους, ούτε η προσπάθεια.

Αλλά μην προσπαθήσεις να τον βρεις χρησιμοποιώντας τον νου. Ο νους από μόνος του εμπεριέχει προσπάθεια. Θα προσπαθήσει να "κάνει" την μη προσπάθεια και να "γίνει" ο κανένας. Αυτό από μόνο του απαιτεί πολλή προσπάθεια και, για την ακρίβεια, είναι αδύνατο να συμβεί.

Η προσπάθεια, καθώς και αυτός που προσπαθεί, είναι και τα δύο παρατηρούμενα μέσα στο χώρο της μη προσπάθειας. Σ' αυτό το χώρο, Είσαι.

Παρατήρησε, γνώρισε και επιβεβαίωσε το εξής: είμαι αυτό που είναι συνώνυμο της μη προσπάθειας.

~Μούτζι

*Μετάφραση: Ν. Μπάτρας

Διαβάστε επίσης: