Το απόφθεγμα της ημέρας
"Ξέρεις ότι έχεις αρχίσει να αλλάζεις όταν εμφανίζονται τα ίδια συμπτώματα του παρελθόντος και αντί να ανανεώνονται μέσα από διάφορες σκέψεις, λειτουργούν ως υπενθύμιση για να επιστρέφεις στο "είμαι", εκεί όπου είσαι ήδη πλήρης, ασφαλής και επαρκής, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποιος ή κάπως."
~Νίκος Μπάτρας

Η παρατήρηση επιβραδύνει και ησυχάζει τον νου

Στο παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο "Είμαι Εκείνο", ο Ινδός πνευματικός δάσκαλος Νισαργκαντάττα Μαχαράτζ απαντάει σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το διαλογισμό.

Ερώτηση: Τι είναι διαλογισμός και ποια η χρησιμότητά του;

Μαχαράτζ: Αν είστε αρχάριος αναζητητής, ορισμένοι τυποποιημένοι διαλογισμοί ή προσευχές, μπορεί να είναι καλά για σας. Όμως για έναν αναζητητή της πραγματικότητας υπάρχει μόνο ένας διαλογισμός - η αυστηρή άρνηση της καλλιέργειας σκέψεων. Το να είστε ελεύθερος από τις σκέψεις είναι καθαυτό διαλογισμός.

Ε: Πώς επιτυγχάνεται;

Μ: Αρχίστε με το να αφήνετε τις σκέψεις να ρέουν και να τις παρατηρείτε. Η ίδια η παρατήρηση επιβραδύνει και ησυχάζει τον νου, μέχρι που σταματάει τελείως. Αφού ο νους ησυχάσει, κρατήστε τον έτσι. Μην πλήττετε με την γαλήνη, να είστε μέσα της, πηγαίνετε βαθύτερα μέσα σ' αυτήν.

Ε: Άκουσα για συγκέντρωση σε μια σκέψη, ώστε να μείνουν μακριά όλες οι άλλες σκέψεις. Αλλά, πώς να κρατήσει κανείς όλες τις σκέψεις μακριά; Η ίδια η ιδέα είναι μια σκέψη επίσης.

Μ: Πειραματιστείτε εκ νέου, μην έχετε σαν γνώμονα τις περασμένες εμπειρίες. Παρατηρήστε τις σκέψεις σας και παρατηρήστε τον εαυτό σας καθώς παρατηρεί τις σκέψεις. Η κατάσταση της ελευθερίας από όλες τις σκέψεις θα επέλθει ξαφνικά, και εξαιτίας της ευδαιμονίας της θα την αναγνωρίσετε σίγουρα.

Διαβάστε επίσης: