Νισαργκαντάττα: Τι να προσέχουμε όταν συμβουλεύουμε κάποιον

Ερώτηση: Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι οι συμβουλές που δίνω στους άλλους είναι σωστές;

Νισαργκαντάττα: Παρατηρήστε σε ποια κατάσταση είστε, από ποιο επίπεδο μιλάτε. 

Αν μιλάτε από τον νου, μπορεί να κάνετε λάθος. Αν μιλάτε από πλήρη εσωτερική αντίληψη της κατάστασης, έχοντας τις διανοητικές σας συνήθειες σε αχρηστία, η συμβουλή σας μπορεί να είναι μια αληθινή ανταπόκριση. 

Το κύριο σημείο είναι να έχετε πλήρη επίγνωση ότι ούτε εσείς, ούτε ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά σας, είστε απλά σώματα. Αν η επίγνωσή σας είναι διαυγής και πλήρης, η πιθανότητα για κάποιο λάθος είναι μικρότερη.