Η παρατήρηση λειτουργεί ως μηχανισμός αποταύτισης

Μάθε να παρατηρείς τις σκέψεις που δημιουργεί ο νους σου. Μάθε να αναγνωρίζεις αυτές που σε βοηθάνε πραγματικά, από τις άλλες που αποτελούν την άσκοπη φλυαρία για το παρελθόν, το μέλλον, την ασφάλεια, την επάρκεια, την ανεπάρκεια και την αξία του εαυτού σου.

Παρατήρησε αν οι σκέψεις σε βοηθάνε στην κατανόηση, στα πρακτικά ζητήματα, στην επίλυση προβλημάτων, στην οργάνωση, στον σχεδιασμό ή στην αυθεντική έκφραση. Αν όχι, αν σου δημιουργούν άγχος, θλίψη, ένταση και ανησυχία, αναγνώρισέ τες ως εγωικές σκέψεις που εμφανίζονται από κεκτημένη ταχύτητα και από παλαιότερη ταύτιση μαζί τους.

Η παρατήρηση λειτουργεί ως μηχανισμός αποταύτισης. Ούτως ή άλλως, οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν μόνες τους, αυτόματα, χωρίς να τις επιλέγει και να τις ελέγχει κανείς.

Παρατηρώντας τες γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα μας και δεν ταυτιζόμαστε με την κάθε υπόθεση, το κάθε σενάριο, το κάθε αναμάσημα, την κάθε πιθανότητα ή ιστορία που δημιουργεί ο νους. Η παρατήρηση εμποδίζει το να παίρνουμε προσωπικά αυτά τα νοητικά προϊόντα. Και χωρίς προσωποποίηση στερούμε το Εγώ από την κύρια πηγή τροφοδότησής του.


Νίκος Μπάτρας