Αντυασάντι: Όλα συμβαίνουν μέσα στη σιωπή

Η επίγνωση είναι ο χώρος μέσα στον οποίο συμβαίνουν όλες οι εμπειρίες μας.

Οτιδήποτε εμφανίζεται ως περιεχόμενο, εμφανίζεται μέσα στο χώρο της επίγνωσης.

Η επίγνωση μιας σκέψης δεν είναι σκέψη.

Δεν μπορείς να δεις την όρασή σου ή να ακούσεις την ακοή σου.

Ο χώρος της επίγνωσης μπορεί να παρομοιαστεί και με τη σιωπή.

Όλα συμβαίνουν μέσα στη σιωπή.

Αλλά δεν χρειάζεται να κατανοήσεις τη σιωπή - αυτό θα ήταν άλλη μια μορφή περιεχομένου.

~Αντυασάντι