Πώς να ανακαλύψουμε τι είμαστε πραγματικά

Μόνο ένας κόσμος υπάρχει: αυτός που γνωρίζει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και περιλαμβάνει τις αισθήσεις τού σώματος, τις πέντε αισθήσεις και τις σκέψεις.

Δεν υπάρχει άλλος κόσμος πέρα από αυτόν που γνωρίζουμε με την παρατήρηση. Δεν υπάρχει ένας κοινός αντικειμενικός κόσμος για όλους. Μπορεί να αναφερόμαστε στον "κόσμο", αλλά ο καθένας βιώνει μόνο τα προϊόντα του δικού του συστήματος.

Ποιος είναι λοιπόν ο πυρήνας του κόσμου μας; Αναγκαστικά πρέπει να είναι κάτι που είναι πάντα παρόν. Ενώ τα προϊόντα του κόσμου μας αλλάζουν συνεχώς (οι αισθήσεις του σώματος, οι πέντε αισθήσεις και τα αντικείμενά τους [όραση-εικόνες, ακοή-ήχοι, όσφρηση-μυρωδιές, γεύση-γεύσεις, αφή-επιφάνειες], καθώς και οι σκέψεις), υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει.

Αν εξερευνήσουμε λίγο τι είναι αυτό που δεν αλλάζει, θα δούμε ότι είναι αυτό που λέμε "εγώ". Το "εγώ" που ζει αυτή τη ζωή, δηλαδή που γνωρίζει όλες τις εμπειρίες και τα προϊόντα του συστήματος "σώμα-νους", είναι αυτό που είναι πάντα σταθερό.

Τι είναι λοιπόν αυτό το "εγώ"; Ποια είναι η φύση του; Πριν βιαστούμε και του δώσουμε οποιοδήποτε όνομα, η εξερεύνηση πρέπει να γίνει βιωματικά. Η προσοχή πρέπει να σταματήσει να ψάχνει στα διάφορα προϊόντα του συστήματος "σώμα-νους". Η απάντηση δεν θα έρθει από τη μνήμη ή τη φαντασία. Για να αποκαλυφθεί η καθαρή φύση του "εγώ" πρέπει να βρεθούμε στο περιβάλλον εξερεύνησης που ονομάζεται εσωτερική σιωπή.

Νίκος Μπάτρας
Διαχειριστής www.aytepignosi.com