Νισαργκαντάττα: Πετυχαίνοντας την αυτοπραγμάτωση

Πετυχαίνοντας την αυτοπραγμάτωση, η αλλαγή που συνέβη ήταν ότι η ευχαρίστηση και ο πόνος έχασαν την εξουσία που είχαν πάνω μου.

Ελευθερώθηκα από την επιθυμία και το φόβο. Είδα τον εαυτό μου πλήρη, χωρίς την ανάγκη οποιουδήποτε πράγματος. 

Είδα μέσα στον ωκεανό της καθαρής επίγνωσης, πάνω στην επιφάνεια της οικουμενικής συνείδησης, τα αναρίθμητα κύματα του φαινομενικού.

*Από το βιβλίο "Είμαι Εκείνο", Σρι Νισαργκαντάττα Μαχαράτζ

Διαβάστε επίσης: