Επίγνωση: το βασίλειο της γαλήνης

Τα συναισθήματα, όπως και οι σκέψεις και οι πέντε αισθήσεις, είναι φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα μας, όχι σε εμάς. Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική.

Η επίγνωση (ή αντίληψη, ή συνείδηση) δεν επηρεάζεται από αυτά που εμφανίζονται μέσα της, με τον ίδιο τρόπο που και ο ουρανός δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα που εμφανίζονται μέσα του.

Αυτή είναι και η πρωταρχική συμβολική σημασία της λέξης "ουρανός" στα πνευματικά και θρησκευτικά κείμενα. Ο ουρανός είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εμφανίζονται όλα όσα μπορούν να δημιουργηθούν και να πάρουν μορφή.

Ο χώρος δεν επηρεάζεται ποτέ και από τίποτα. Και το γαλάζιο χρώμα του ουρανού εμφανίζεται μέσα σ' αυτόν το χώρο. Και αυτό παροδικό είναι. Στη δύση και στην ανατολή εμφανίζονται άλλα χρώματα εκτός του γαλάζιου, αλλά ο χώρος παραμένει ο ίδιος.

Ο χώρος αυτός είναι το βασίλειο της γαλήνης και της ειρήνης (άλλες εποχές, εξού και η λέξη "βασίλειο"). Και δεν είναι μέσα μας, αν και έτσι συνηθίζουμε να λέμε. Το αντίθετο. Μέσα σ' αυτόν εμφανίζονται τα σώματά μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και όλες οι εμπειρίες μας. Και αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, θα δούμε ότι όλες αυτές οι μορφές αποτελούν μορφές που παίρνει η επίγνωση.

Νίκος Μπάτρας
Διαχειριστής www.aytepignosi.com