Είμαι αυτό που είναι πάντα παρόν

Αν δεν υπάρχει «εγώ», δεν υπάρχουν διαχωρισμοί.

Αν δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, δεν υπάρχει «ο άλλος».

Αν δεν υπάρχει «ο άλλος», δεν υπάρχουν σχέσεις.

Αν δεν υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν μόνο εμπειρίες.

Αν υπάρχουν μόνο εμπειρίες, δεν υπάρχει κριτική.

Αν δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχουν ταυτότητες.

Αν δεν υπάρχουν ταυτότητες, υπάρχει αποδοχή.

Αν υπάρχει αποδοχή, δεν υπάρχει αντίσταση απέναντι στις εμπειρίες.

Αν δεν υπάρχει αντίσταση απέναντι στις εμπειρίες, υπάρχει μια αδιάκοπη ροή εμπειριών.

Αν υπάρχει μια αδιάκοπη ροή εμπειριών, υπάρχει κάτι που είναι πάντα παρόν.

Αυτό είμαι.

Νίκος Μπάτρας
Διαχειριστής www.aytepignosi.com