Το απόφθεγμα της ημέρας
"Δεν μπορείς να γίνεις αυτό που ήδη είσαι. Μπορείς μόνο να σταματήσεις να πιστεύεις ότι είσαι κάτι που δεν είσαι."
~Μούτζι

Είμαι αυτό που είναι πάντα παρόν

Αν κάποιος είναι συνειδητά στο παρόν, υπάρχει μόνο παρουσία.

Αν υπάρχει μόνο παρουσία, δεν υπάρχει εγώ.

Αν δεν υπάρχει εγώ, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί.

Αν δεν υπάρχουν διαχωρισμοί, δεν υπάρχουν άλλοι.

Αν δεν υπάρχουν άλλοι, δεν υπάρχουν σχέσεις.

Αν δεν υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν μόνο εμπειρίες.

Αν υπάρχουν μόνο εμπειρίες, δεν υπάρχει κριτική.

Αν δεν υπάρχει κριτική, δεν υπάρχουν ταμπέλες.

Αν δεν υπάρχουν ταμπέλες, δεν υπάρχουν ταυτότητες.

Αν δεν υπάρχουν ταυτότητες, δεν υπάρχουν διακρίσεις.

Αν δεν υπάρχουν διακρίσεις, υπάρχει αποδοχή.

Αν υπάρχει αποδοχή, δεν υπάρχει αντίσταση στις εμπειρίες.

Αν δεν υπάρχει αντίσταση στις εμπειρίες, υπάρχει μόνο μια ροή εμπειριών.

Αν υπάρχει μόνο μια ροή εμπειριών, κάτι είναι πάντα παρόν για να το γνωρίζει.

Αυτό είμαι.