Το απόφθεγμα της ημέρας
"Ξέρεις ότι έχεις αρχίσει να αλλάζεις όταν εμφανίζονται τα ίδια συμπτώματα του παρελθόντος και αντί να ανανεώνονται μέσα από διάφορες σκέψεις, λειτουργούν ως υπενθύμιση για να επιστρέφεις στο "είμαι", εκεί όπου είσαι ήδη πλήρης, ασφαλής και επαρκής, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποιος ή κάπως."
~Νίκος Μπάτρας

Η αλήθεια αποτελεί το σκοπό της ύπαρξής μας

Αυτοί που αποτυγχάνουν να αναζητήσουν την αλήθεια έχουν χάσει το σκοπό της ζωής.

Η αλήθεια αποτελεί το τέλος και το σκοπό ολόκληρης της ύπαρξής μας.

Οι κόσμοι δημιουργούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί η αλήθεια να έρθει και να κατοικήσει μέσα σ' αυτούς.

Ευλογημένος αυτός που αναπαύεται μέσα στην αλήθεια.

~Βούδας