Η αλήθεια αποτελεί το σκοπό της ύπαρξής μας

Αυτοί που αποτυγχάνουν να αναζητήσουν την αλήθεια έχουν χάσει το σκοπό της ζωής.

Η αλήθεια αποτελεί το τέλος και το σκοπό ολόκληρης της ύπαρξής μας.

Οι κόσμοι δημιουργούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί η αλήθεια να έρθει και να κατοικήσει μέσα σ' αυτούς.

Ευλογημένος αυτός που αναπαύεται μέσα στην αλήθεια.

~Βούδας