Πώς να αλλάξεις τη ζωή σου

Αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, πρέπει να αλλάξεις τις συμπεριφορές σου.

Για να αλλάξεις τις συμπεριφορές σου, πρέπει να αλλάξεις τις σκέψεις σου και το πώς νιώθεις.

Για να αλλάξεις τις σκέψεις σου και το πώς νιώθεις, πρέπει να παρατηρήσεις πώς λειτουργεί το σύστημά σου και ποιες είναι οι πεποιθήσεις σου για τον εαυτό σου, τους άλλους και τη ζωή.

Για να παρατηρήσεις το σύστημά σου και τις πεποιθήσεις σου, πρέπει να αναπτύξεις την ικανότητα της αυτοπαρατήρησης.

Για να αναπτύξεις την ικανότητα της αυτοπαρατήρησης, πρέπει να μάθεις να κάθεσαι μόνος σου στη σιωπή, εκεί όπου μόνο παρατηρείς.

Όταν μόνο παρατηρείς, χωρίς προσδοκίες, δεν προσπαθείς να αλλάξεις τίποτα, ούτε να φτάσεις κάπου. Η συχνή παραμονή σ’ αυτή την καθαρή κατάσταση του Είμαι -της συνειδητής ύπαρξης- αρκεί για να προκαλέσει τις πιο ριζικές αλλαγές, πρώτα στην αίσθηση του Εαυτού, και μετά σε όλες τις πτυχές του κόσμου σου.


Νίκος Μπάτρας
Διαχειριστής www.aytepignosi.com