Το μόνο παρόν "πράγμα" είναι το φως της συνείδησης

Ένα όνειρο δεν είναι διαφορετικό από αυτό που γίνεται αντιληπτό στην κατάσταση εγρήγορσης: και τα δυο είναι σαν θεατρικές σκηνές στη συνείδηση.

Λόγω του φωτός της συνείδησης, αποκαλούμε ένα πράγμα κατάσταση εγρήγορσης, και ένα άλλο όνειρο, αλλά ουσιαστικά και τα δυο είναι συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στη συνείδηση και ουσιαστικά δεν είναι διαφορετικά.

Σε αυτή την απρόσωπη καθαυτή παρουσία, το μόνο παρόν "πράγμα" είναι το φως της συνείδησης, χωρίς κάποια μορφή ή σχήμα. Οτιδήποτε εμφανίζεται, γίνεται αντιληπτό σε εκείνο το φως.

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ενεργούν στη θεατρική σκηνή, αλλά αυτή είναι μια λαθεμένη αντίληψη. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι το φως της συνείδησης δείχνει να συμβαίνουν ποικίλα πράγματα.

*Από το βιβλίο "Η εμπειρία της κατάστασης του τίποτε", Νισαργκαντάττα Μαχαράτζ, Εκδ. Αιώνιος Ηνίοχος

Διαβάστε επίσης: