Από εγωκεντρικό άτομο, Άνθρωπος

Έχουμε συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας ως ένα ατομικό και ξεχωριστό Εγώ - με την ιστορία της ζωής μας, την ταυτότητά μας και την εικόνα του σώματός μας. Έχουμε ταυτίσει τη λέξη "άνθρωπος" με αυτό το κατασκεύασμα.

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αυτοεικόνα που κυριαρχεί στην ανθρωπότητα. Και ταυτόχρονα είναι η πιο περιοριστική και επικίνδυνη, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό.

Το να γίνω Άνθρωπος ενώ επί χρόνια πίστευα ότι είμαι ένα περιορισμένο εγωκεντρικό άτομο, είναι η αληθινή μεταμόρφωση. Για το ανθρώπινο είδος δεν υπάρχει άλλου είδους μεταμόρφωση που να περιλαμβάνει αλλαγές σε τόσο μεγάλο βάθος. Όσο και να αλλάξουμε την εμφάνισή μας, το σώμα μας, την ταυτότητά μας ή τους ρόλους μας, δεν είναι τίποτα μπροστά στη μεταμόρφωση του ατόμου σε Άνθρωπο.

Άνθρωπος είναι το ον που αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ύπαρξής του. Ναι, είμαστε και ο νους και το σώμα και η ταυτότητα και οι ρόλοι που παίζουμε. Αλλά δεν είμαστε μόνο αυτά. Και κυρίως, δεν είναι αυτά τα στοιχεία που μας καθορίζουν.

Είμαστε πρωτίστως υπαρξιακά, ενεργειακά και πνευματικά όντα. Πέρα από τη μορφή που έχουμε πάρει προσωρινά, είμαστε -και παραμένουμε πάντα- η Μία Ολική ενέργεια. Το αν αυτή η ενέργεια βρίσκεται σε μορφοποιημένη κατάσταση ή όχι, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Όταν πιστεύεις ότι είσαι μόνο το σώμα και η αυτοεικόνα που δημιουργεί ο νους, ζεις με πολλή ένταση, προσπάθεια και άγχος γιατί νομίζεις ότι αυτή η περιορισμένη και ευαίσθητη μορφή είναι το παν. 

Όταν όμως χρησιμοποιείς αυτή την προσωρινή μορφή για να δεις ότι δεν είσαι μόνο αυτή η μορφή, τότε γίνεσαι Άνθρωπος. Τότε το έμφυτο δυναμικό σου ξεδιπλώνεται στο μέγιστο εύρος του. Δεν είναι μόνο οι αναγνωρισμένες από την κοινωνία ικανότητες που δηλώνουν ανάπτυξη και ξεδίπλωμα του έμφυτου δυναμικού. 

Αυτό που δηλώνει πραγματική και σε βάθος ανάπτυξη, είναι αυτό που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν: η αίσθηση της ασφάλειας που πηγάζει από το Είμαι. Αυτή φαίνεται μόνο από την ηρεμία που επικρατεί μέσα μας όταν εμφανίζονται στη συνειδητότητά μας οι διάφορες μορφές που παίρνει η Ύπαρξη - είτε είναι σκέψεις, είτε συναισθήματα, είτε αισθήσεις του σώματος.

Νίκος Μπάτρας