Το απόφθεγμα της ημέρας
"Να βλέπεις τη ζωή μέσα από τα μάτια της ζωής, όχι μέσα από τα μάτια του ατόμου. Η ζωή δεν φοβάται τον εαυτό της."
~Μούτζι

Νισαργκαντάττα: Αισθάνεστε ανασφαλής επειδή φαντάζεστε κινδύνους

Ο φυσικός θάνατος δεν θα σημαίνει τίποτα στη δική μου περίπτωση. Είμαι άχρονη ύπαρξη.

Είμαι ελεύθερος από επιθυμία και φόβο, επειδή δεν θυμάμαι το παρελθόν, ούτε φαντάζομαι το μέλλον.

Όπου δεν υπάρχουν ονόματα και μορφές, πώς μπορεί να υπάρξει επιθυμία και φόβος; Με την έλλειψη επιθυμιών έρχεται η αιωνιότητα, η αχρονικότητα.

Είμαι ασφαλής, επειδή ό,τι δεν είναι, δεν μπορεί να αγγίξει αυτό που είναι.

Αισθάνεστε ανασφαλής, επειδή φαντάζεστε κινδύνους. Φυσικά, το σώμα σας ως τέτοιο είναι σύνθετο και τρωτό και χρειάζεται προστασία. Όχι εσείς όμως.

Από τη στιγμή που θα πραγματώσετε τη δική σας απρόσβλητη ύπαρξη, θα είστε σε γαλήνη.