Το απόφθεγμα της ημέρας
"Ξέρεις ότι έχεις αρχίσει να αλλάζεις όταν εμφανίζονται τα ίδια συμπτώματα του παρελθόντος και αντί να ανανεώνονται μέσα από διάφορες σκέψεις, λειτουργούν ως υπενθύμιση για να επιστρέφεις στο "είμαι", εκεί όπου είσαι ήδη πλήρης, ασφαλής και επαρκής, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποιος ή κάπως."
~Νίκος Μπάτρας

Έχω, κάνω, είμαι: τρία επίπεδα ανάπτυξης της συνειδητότητας

Καθώς αναπτύσσεται η συνειδητότητά μας περνάμε από το έχω στο κάνω και από το κάνω στο είμαι.

Στα κατώτερα επίπεδα της συνειδητότητας δίνουμε μεγάλη αξία σ' αυτά που έχουμε. Αντλούμε την αξία της αυτοεικόνας μας και προσδιορίζουμε τη θέση μας στον κόσμο ανάλογα με τα υλικά αγαθά που κατέχουμε. Μόλις αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να αποκτήσουμε υλικά αγαθά και να προσφέρουμε επίσης υλικά αγαθά στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμάς, ο νους μας αρχίζει να ενδιαφέρεται για το τι κάνουμε.

Στο τι κάνουμε αξιολογούμε τον εαυτό μας και σκεφτόμαστε πώς μας βλέπουν οι άλλοι ανάλογα με αυτά που κάνουμε. Καθώς αναπτύσσεται η ικανότητά μας να αγαπάμε, περνάμε από το "κάνω για μένα" στο "κάνω για τους άλλους", δηλαδή στην προσφορά (προσφορά δεν σημαίνει αυτοθυσία). Καθώς εξελισσόμαστε και σ' αυτό το επίπεδο, νιώθουμε ότι οι ανάγκες μας ικανοποιούνται από το σύμπαν και η αγάπη μας μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.

Στο ανώτερο επίπεδο της συνειδητότητας, αυτό που μετράει είναι αυτό που είμαστε. Έχοντας δει στην πράξη ότι μπορούμε να έχουμε και να κάνουμε αυτά που θέλουμε -πάντα ανάλογα με τις επιθυμίες του καθενός- το είμαι αποκτά μεγαλύτερη αξία. 

Οι άλλοι μπορεί να θέλουν να κάνουν παρέα με μας, όχι επειδή έχουμε διάφορα υλικά αγαθά, ούτε επειδή κάνουμε ό,τι κάνουμε στην κοινωνία, αλλά επειδή είμαστε αυτό που είμαστε. Οι άλλοι θέλουν να βρίσκονται κοντά μας χάρη σ' αυτό που εκπέμπουμε. Το κοινωνικό προφίλ μας αλλάζει. Δεν είμαστε πλέον "αυτός με το μεγάλο σπίτι", "αυτός με το ακριβό αυτοκίνητο", ή "αυτός που δουλεύει στην τάδε εταιρεία". Πλέον οι άλλοι μας περιγράφουν ως έναν υπέροχο άνθρωπο, "αυτός που πρέπει να γνωρίσεις".

Το επίπεδο τού είμαι το συναντάμε συχνά στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την αυτοβελτίωση. Συνήθως αυτοί δεν ενδιαφέρονται για το τι κάνουν ή τι έχουν οι άλλοι. Ενδιαφέρονται για το αν οι άλλοι έχουν πετύχει τους εσωτερικούς τους στόχους, όπως την ειλικρίνεια, την αγάπη, την προσφορά, την ταπεινότητα και την επίγνωση. Ενδιαφέρονται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είμαι.