Ρούπερτ Σπάιρα: Όλα εμφανίζονται μέσα σου

Το Τώρα δεν είναι μια στιγμή στον χρόνο. Είναι ο πάντα παρών εαυτός σου.

Είναι ο πάντα παρών ανοιχτός χώρος μέσα από τον οποίο περνάνε όλες οι εμπειρίες σου.

Δεν είσαι ένα σώμα και ένας νους που κινείται μέσα στον κόσμο. Το σώμα, ο νους και ο κόσμος κινούνται μέσα σου.

Μην πηγαίνεις εσύ προς αυτά. Επίτρεψε σ' αυτά να έρθουν προς τα εσένα.

Ρούπερτ Σπάιρα
Μετάφραση: Ν. Μπάτρας

***[Το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά:

The now is not a moment in time; it is your ever-present self, this ever-present openness through which all experience flows. 

You are not a body and a mind moving through a world. The body, mind and world flow through you. 

Don’t go out to them; allow them to come to you.


~Rupert Spira]