Απελευθερωθείτε από το "Εγώ" και το "δικό μου"

Η προσκόλληση σε ανθρώπους και υπάρχοντα γεννιέται ταυτόχρονα με την αίσθηση του "Εγώ" και του "δικό μου". Βρείτε το αληθινό νόημα αυτών των λέξεων και θα ελευθερωθείτε από κάθε δουλεία.

Όταν αναγνωρίσετε το "Εγώ" όπως αυτό είναι, ένας σωρός από επιθυμίες και φόβους, και την αίσθηση του "δικό μου" ως περικλείουσα όλα τα πράγματα και τους ανθρώπους που απαιτούνται για το σκοπό της αποφυγής του πόνου και της εξασφάλισης της ευχαρίστησης, τότε θα δείτε ότι το "Εγώ" και το "δικό μου" είναι ψεύτικες ιδέες που δεν έχουν θεμέλια στην πραγματικότητα.

Δημιουργημένες απ' τον νου, κυβερνούν το δημιουργό τους για όσο αυτός τις νομίζει αληθινές. Όταν αμφισβητηθούν διαλύονται. Το "Εγώ" και το "δικό μου", επειδή δεν είναι αυθύπαρκτα, χρειάζονται ένα στήριγμα που το βρίσκουν στο σώμα. Το σώμα γίνεται το σημείο αναφοράς τους.

Όταν μιλάτε για τον σύζυγό "σας" και τα παιδιά "σας", εννοείτε το σωματικό σας σύζυγο και τα σωματικά σας παιδιά. Εγκαταλείψτε την ιδέα ότι είστε το σώμα και αντιμετωπίστε το ερώτημα: "Ποιος είμαι;". Αμέσως θα τεθεί σε κίνηση μια διαδικασία που θα φέρει πίσω την πραγματικότητα, ή μάλλον, θα μεταφέρει τον νου στην πραγματικότητα. Μόνο που δεν πρέπει να φοβηθείτε.

Για να υπάρξει η πραγματικότητα, οι ιδέες του "Εγώ" και του "δικό μου" πρέπει να αποχωρήσουν. Θα φύγουν αν τις αφήσετε. Τότε επανεμφανίζεται η κανονική σας φυσική κατάσταση, στην οποία δεν είστε ούτε το σώμα, ούτε ο νους, ούτε το "Εγώ" ούτε το "δικό μου", αλλά είστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση ύπαρξης. Είναι καθαρή επίγνωση ύπαρξης, χωρίς να είστε το τάδε ή το δείνα, χωρίς καμιά ταύτιση του εαυτού σας με οτιδήποτε συγκεκριμένο ή γενικό. Σ' αυτό το καθαρό φως συνείδησης δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καν η ιδέα του τίποτα. Υπάρχει μόνο φως.