Η επιλογή που διαμορφώνει καθοριστικά τη ζωή μας

Αν έχεις επίγνωση ότι είσαι στο παρόν, χωρίς ταυτότητα και χωρίς όνομα, και επιτρέπεις σε όλες τις αισθήσεις του σώματος, καθώς και στη δραστηριότητα του νου, να είναι έτσι όπως είναι, τότε υπάρχεις ως επίγνωση.

Αν ταυτίζεσαι με έναν εαυτό μέσα στις σκέψεις, που ταξιδεύει άλλες φορές στο παρελθόν και άλλες στο μέλλον, τότε υπάρχεις ως ένας φανταστικός ήρωας, ένα άτομο, δημιούργημα του νου.

Η δύναμή μας έγκειται στο ότι μπορούμε να επιλέξουμε με ποια μορφή θα υπάρχουμε. Η εσωτερική μας ηρεμία, η αίσθηση της ασφάλειας, της πληρότητας και η εμπιστοσύνη στη ζωή, εξαρτώνται από αυτή την επιλογή.

Νίκος Μπάτρας
Διαχειριστής www.aytepignosi.com