Το απόφθεγμα της ημέρας
"Ξέρεις ότι έχεις αρχίσει να αλλάζεις όταν εμφανίζονται τα ίδια συμπτώματα του παρελθόντος και αντί να ανανεώνονται μέσα από διάφορες σκέψεις, λειτουργούν ως υπενθύμιση για να επιστρέφεις στο "είμαι", εκεί όπου είσαι ήδη πλήρης, ασφαλής και επαρκής, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθείς να γίνεις κάποιος ή κάπως."
~Νίκος Μπάτρας

Έκχαρτ Τόλλε: Οι σοφοί δάσκαλοι δεν δίδαξαν κανόνες

Δεν έχει νόημα να προσπαθείς να επιβάλλεις κανόνες ή οδηγίες συμπεριφοράς σε κάποιον.

Οι σοφοί δάσκαλοι δεν δίδαξαν κανόνες. Οι κανόνες δημιουργήθηκαν από αυτούς που νόμιζαν ότι για να ζεις σωστά πρέπει να ακολουθείς κανόνες. 

Η σοφή διδασκαλία σού μαθαίνει μόνο πώς να γνωρίσεις τι είσαι. Ο σωστός τρόπος ζωής εμφανίζεται ως συνέπεια αυτής της γνώσης.