Έκχαρτ Τόλλε: Οι σοφοί δάσκαλοι δεν δίδαξαν κανόνες

Δεν έχει νόημα να προσπαθείς να επιβάλλεις κανόνες ή οδηγίες συμπεριφοράς σε κάποιον.

Οι σοφοί δάσκαλοι δεν δίδαξαν κανόνες. Οι κανόνες δημιουργήθηκαν από αυτούς που νόμιζαν ότι για να ζεις σωστά πρέπει να ακολουθείς κανόνες. 

Η σοφή διδασκαλία σού μαθαίνει μόνο πώς να γνωρίσεις τι είσαι. Ο σωστός τρόπος ζωής εμφανίζεται ως συνέπεια αυτής της γνώσης.