Μαχαρίσι Γιόγκι: Το νευρικό σύστημα πρέπει να αναπαύεται στο Είναι

Όταν το σώμα δεν έχει την ευκαιρία να αρθεί στο επίπεδο του Είναι, χάνει τη δύναμη της ζωής.

Όταν το νευρικό σύστημα δεν έρχεται σε εκείνη την κατάσταση της ήρεμης εγρήγορσης -στο επίπεδο του Είναι- παρουσιάζει καταπόνηση, όπως συμβαίνει σε μια μηχανή που λειτουργεί συνεχώς χωρίς να σταματά.

Αλλά αν η μηχανή σταματά κατά διαστήματα, τότε η φθορά της είναι μικρότερη και αυτό της δίνει δύναμη και ζωή.

Με τον ίδιο τρόπο, όταν το σώμα φτάνει τελικά στην κατάσταση της ήρεμης εγρήγορσης κατά την οποία το νευρικό σύστημα επιτρέπει στον νου να βιώσει την κατάσταση του υπερβατικού Είναι, το σώμα δεν καταπονείται συνεχώς. 

Αρχίζει να διατηρεί το επίπεδο της φυσιολογικής του ζωής, ελεύθερο από καταπονήσεις και εντάσεις. Ένα τέτοιο σώμα αποπνέει υγεία.