Το απόφθεγμα της ημέρας
"Ο πόνος είναι αγγελιοφόρος. Το μήνυμα που φέρνει είναι το μήνυμα της αφύπνισης."
~Steven Harrison

Έκχαρτ Τόλλε: Όταν υποχωρεί η προσωπικότητα αναδύεται η ουσία

Ο πνευματικός δάσκαλος Γκουρτζίεφ έλεγε ότι ο άνθρωπος έχει δύο πτυχές: την προσωπικότητα και την ουσία. Οι περισσότεροι άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο αναπτύσσουν πολύ την προσωπικότητα, αλλά όχι την ουσία.

Η ουσία είναι αυτό που είσαι πέρα από την προσωπικότητα. Και έλεγε ότι σπάνια, σε κάποιους ανθρώπους, κυριαρχεί η ουσία, ενώ η προσωπικότητα είναι πολύ περιορισμένη. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο έχουν μια πολύ καλά αναπτυγμένη προσωπικότητα, ειδικά στο δυτικό κόσμο, αν και όλος ο κόσμος έχει σχεδόν δυτικοποιηθεί και βρίσκεις και στην ανατολή ανθρώπους με μεγάλη προσωπικότητα.

Όταν η προσωπικότητα υποχωρεί, όπως συμβαίνει σε εμάς εδώ, τότε κάτι πολύ πιο ζωντανό και ουσιώδες αναδύεται: αυτή είναι η ουσία. Και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, η ουσία να αρχίσει να ρέει παντού, ακόμα και στον νου και ο νους να γίνει υπηρέτης της - την ουσία την ονομάζουμε και επίγνωση ή συνειδητή παρουσία.

Τότε η ουσία αρχίζει να σου λέει τι θέλει, αλλά εσύ μπορεί να νομίζεις ότι αυτά τα «θέλω» είναι δικά σου. Δεν είναι όμως το ατομικό εγώ πλέον. Εκφράζεται μέσα από πράγματα που κάνεις, ή λες, ή απλώς όταν «είσαι». 

Έτσι ρέει μια δύναμη μέσα από σένα και αυτή η δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο βρίσκεις στον κόσμο των μορφών. Τα πάντα στον κόσμο των μορφών εξαρτώνται από αυτή τη δύναμη και γι’ αυτό μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει την εξωτερική πραγματικότητα όποτε το θέλει.

*Απόσπασμα από μαγνητοσκοπημένη ομιλία του Έκχαρτ Τόλλε