Το απόφθεγμα της ημέρας
"Απελευθερώνεσαι από όλα αυτά που δεν είσαι μόνο όταν τα δεις και τα αναγνωρίσεις."
~Νισαργκαντάττα

Να έχετε επίγνωση ότι είστε σε επίγνωση, σκόπιμα και συνειδητά

Το να είστε σε επίγνωση σημαίνει να είστε αφυπνισμένος. Δίχως επίγνωση σημαίνει κοιμισμένος. Είστε πάντα σε επίγνωση, δεν χρειάζεται να προσπαθείτε γι' αυτό. Αυτό που χρειάζεστε είναι να έχετε επίγνωση ότι είστε σε επίγνωση. Να είστε σε επίγνωση σκόπιμα και συνειδητά. Διευρύνετε και βαθύνετε το πεδίο της επίγνωσης.

Ενώ ο νους είναι επικεντρωμένος στο σώμα και η συνείδηση στον νου, η επίγνωση είναι ελεύθερη. Το σώμα διαθέτει τις παρορμήσεις του κι ο νους τους πόνους και τις ευχαριστήσεις του. Η επίγνωση είναι αποσπασμένη κι αμετακίνητη. Είναι διαυγής, σιωπηλή, γαλήνια, άγρυπνη και άφοβη, χωρίς επιθυμίες και φόβους. Διαλογιστείτε πάνω της ως την αληθινή ύπαρξή σας και προσπαθήστε να είστε αυτή μέσα στην καθημερινή σας ζωή και θα την συνειδητοποιήσετε στην πληρότητά της.

Ο νους ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει, ενώ η επίγνωση ενδιαφέρεται για τον ίδιο τον νου. Το παιδί διαρκώς τρέχει πίσω απ' το παιχνίδι του, η μητέρα όμως προσέχει το παιδί, όχι το παιχνίδι.

*Από το βιβλίο "Είμαι Εκείνο", Νισαργκαντάττα, Εκδ. ΟΙΚΟ-STROM