Το "άτομο" είναι μόνο ένα φαινόμενο που εμφανίζεται μέσα μας

Το "άτομο" είναι μόνο μια κατάσταση, μια κίνηση μέσα στον μεγαλύτερο Εαυτό που είσαι.

Γι' αυτό και μπορείς να το παρατηρήσεις. Γνωρίζεις την ενέργειά του, τους περιορισμούς του, τα πάθη του, τους φόβους του, αλλά εσύ που τα παρατηρείς όλα αυτά, τι είσαι;

Δεν είναι το άτομο αυτό που παρατηρεί. Είναι μακριά από το άτομο. Είναι μια πολύ πιο καθαρή κατάσταση της συνειδητότητας.

Και γίνεται όλο και πιο καθαρή, και αδειάζει από όλες τις συνδέσεις με τον κατασκευασμένο και φανταστικό εαυτό, μέχρι που τελικά χάνει εντελώς την κατώτερη κατάσταση και λάμπει μέσα στην ίδια του τη δόξα και την τελειότητα ως αγέννητη επίγνωση.

~Μούτζι

*Μετάφραση: Ν. Μπάτρας

Διαβάστε επίσης: