Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.aytepignosi.com δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Καθώς η ιστοσελίδα www.aytepignosi.com είναι ένας ενημερωτικός δικτυακός τόπος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και πληροφορίες για την υγεία, σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρική γνωμάτευση ή άλλη επιστημονική υπόδειξη. Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.aytepignosi.com καλούνται να απευθυνθούν στον ανάλογο επαγγελματία πριν εφαρμόσουν οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον δικτυακό τόπο www.aytepignosi.com.

Η ιστοσελίδα www.aytepignosi.com δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την τυχόν εφαρμογή, από οποιονδήποτε, οποιασδήποτε πληροφορίας υπάρχει στο περιεχόμενό της.