Επικοινωνία / Αναδημοσιεύσεις / Διαφήμιση

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με τους εξής τρόπους:

Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

στο Facebook στη διεύθυνση της σελίδας

και στην προσωπική μου σελίδα

Αναδημοσιεύσεις

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρων άρθρων/αναρτήσεων της ιστοσελίδας www.aytepignosi.com, αρκεί να συνοδεύεται από παραπομπή με ενεργό σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα. Η παραπομπή πρέπει να αποτελείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας www.aytepignosi.com, και όχι απλά να αποτελείται από τη λέξη "πηγή" ή άλλη λέξη. Η παραπομπή (www.aytepignosi.com) πρέπει να είναι ευδιάκριτη στην αρχή ή στο τέλος του άρθρου/ανάρτησης που αναδημοσιεύεται.

Διαφήμιση

Μπορείτε να διαφημιστείτε με την τοποθέτηση banners στην ιστοσελίδα, στα εξής 2 σημεία:
- top banner (970x90 ή 250x250 ή 300x300 ή 350x350)
- side banner (600x160 ή 200x200 ή 250x250)
Οι διαφημίσεις είναι σταθερές και εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες.
Σχετικά με το κόστος επικοινωνήστε μαζί μου με έναν από τους τρόπους όπως αναγράφονται παραπάνω.
Ευχαριστώ.

Νίκος Μπάτρας