Επικοινωνία / Αναδημοσιεύσεις / Διαφήμιση

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με τους εξής τρόπους:

Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

στο Facebook στη διεύθυνση της σελίδας

και στην προσωπική μου σελίδα

Αναδημοσιεύσεις

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρων άρθρων/αναρτήσεων της ιστοσελίδας www.aytepignosi.com, αρκεί να συνοδεύεται από παραπομπή με ενεργό σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα. Η παραπομπή πρέπει να αποτελείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας www.aytepignosi.com, και όχι απλά να αποτελείται από τη λέξη "πηγή" ή άλλη λέξη. Η παραπομπή (www.aytepignosi.com) πρέπει να είναι ευδιάκριτη στην αρχή ή στο τέλος του άρθρου/ανάρτησης που αναδημοσιεύεται.

Διαφήμιση

Μπορείτε να διαφημιστείτε με την τοποθέτηση banners στη σελίδα, στα εξής 3 σημεία:
- top banner (970x90)
- side banner (600x160 ή 600x300 ή 300x250)
- bottom banner (300x250 ή 336x280)
Τα top και side banner είναι σταθερά και εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες. Το bottom banner εμφανίζεται στο τέλος κάθε άρθρου, δηλαδή σε όλες τις σελίδες πλην της αρχικής (home page).
Σχετικά με το κόστος επικοινωνήστε μαζί μου με έναν από τους τρόπους όπως αναγράφονται παραπάνω.